FUNDACJA                                   


Tytuł roboczy

                                   Kraków, 1.04 - 24.04. 2022
ARTYŚCI:

Bartek Buczek
Kornel Janczy

TEKST:
Alicja Mełzacka
ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT
przy ul. Retoryka 24 w Galerii Piana


Uprzejmie informujemy, że pod tym adresem, w dniach 01.04-24.04.2022 będą miały miejsce prace pod kierownictwem 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗸𝗮 𝗕𝘂𝗰𝘇𝗸𝗮 𝗶 𝗞𝗼𝗿𝗻𝗲𝗹𝗮 𝗝𝗮𝗻𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼, w związku z projektem “Tytuł Roboczy”.

Roboty objemują realizajcję serii rzeźb wg. projektu Kornela Janczego, prezentację i dokumentację szeregu prac obojga artystów, jak również powiązaną działalność performatywną, dyskursywną i około-artystyczną. Całość robót wykonana zostanie przez wyspecjalizowany personel (Bartek Buczek, współzałożyciel Galerii Technik), na zaproszenie Fundacji Galerii Piana.

Fundacja Galerii Piana będzie przyjmowała interesantów w godzinach:
Piątek – 16.00-18.00
Sobota – 16.00-18.00
Poniedziałki, wtorki, środy, czwartki oraz niedziele są dniami bez przyjęć interesantów.

Dnia 01.04.2022 odbędzię się inauguracja projektu. W tym dniu, Fundacja Galerii Piana, wyjątkowo będzie przyjmowała interesantów w godzinach:18.00-21.00 Podczas realizacji robót, prosimy o zachowanie otwartości oraz o przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“Tytuł Roboczy” to przedsięwzięcie Bartka Buczka i Kornela Janczego: jednego technicznego
i dwóch artystów. Niby jest to wystawa; mamy przecież galerię, publikę, towarzyszący tekst, i inne jej znamiona. Tymczasem, format wystawy staje się tutaj jedynie pretekstem do rozwijania szeregu aktywności z pogranicza produkcji artystycznej, prezentacji, performansu, oraz działalności uważanej zwykle za około-artystyczną.

Przez trzy tygodnie galeria gościć będzie warsztat Bartka Buczka, znanego niektórym jako technik i montażysta wystaw, innym jako artysta, a odgrywającego często obie role równocześnie, świadomie pozwalając na ich wzajemne oddziaływanie i ‘kontaminację’. Za szklaną witryną Galerii Piana i pod okiem publiki, wykonywać on będzie precyzyjną pracę – na warsztat pójdą przede wszystkim rzeźby autorstwa Kornela Janczego, ale również zlecenia innych artystów, zbiegające się z terminem wystawy. Galeria pełnić będzie również funkcję studia fotograficznego oraz, naturalnie, przestrzeni wystawienniczej, w której zarówno rzeźby Janczego jak i prace własne Buczka wyeksponowane będą pomiędzy narzędziami, skrzyniami transportowymi, stanowiskami technicznymi i innymi elementami wyposażenia warsztatu. Nie mamy tu do czynienia z odtworzeniem, często fetyszyzowanego, chaosu ze studia artysty – wszystkie elementy wyposażenia zostały metodycznie wybrane i zainstalowane (chciałoby się rzec ‘skuratorowane’) przez Buczka i Janczego, na równi z sąsiadującymi obrazami czy rzeźbami. Sama galeria została również skrupulatnie przygotowana – świeżo odmalowane ściany i wyblone narożniki sprawiają, że funkcjonuje on jako wielkoformatowa cyklorama. Pozbawiona linii horyzontu, niemal sterylna przestrzeń sprawia wrażenie próżni, w której pracujący artyści, ubrani w ‘stuningowane’ robocze uniformy, dryfują od stacji do stacji. Nie jest to bynajmniej rozwiązanie praktyczne, ale takie, które uwydatnia skonstruowany, performatywny charakter całej sytuacji. Współpraca między dwoma arystami i towarzysząca im negocjacja (między różnych definicjami ‘pracy’, rolami, kompetencjami i statusem ‘robotników sztuki’) jest środkiem ciężkości ich wspólnej wystawy – indywidualne dziełą mają tu mniejsze znaczenie niż procesy towarzyszące ich powstawaniu i dystrybucji. W typowy dla siebie sposób, Buczek uwypukla, a nawet przerysowuje, pewne aspekty pracy technika, jednak ciężko tu mówić o symulacji albo przywłaszczaniu czegokolwiek, ponieważ artysta technikiem faktycznie jest, a robota faktycznie zostaje wykonana.

tekst:
Alicja Mełzacka


Wystawa współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.