FUNDACJA                                   


Działalność Fundacji Galerii Piana koncentruje się na mapowaniu i promowaniu najnowszych zjawisk w sztukach wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiej sceny artystycznej.

Galeria daje przestrzeń do prezentacji twórczości najmłodszych, w tym debiutujących artystów, włączając ją w szerszy kontekst świata sztuki. Jesteśmy przestrzenią nie tylko wystawienniczą, ale również miejscem refleksji teoretycznej na temat sztuki, a także społeczności, wspólnoty i środowiska.

Cele te będziemy realizować poprzez prowadzenie wystaw, działalność edukacyjną, organizowanie spotkań i wykładów, a także działalność wydawniczą.Częścią programu galerii będzie program rezydencyjny, w ramach którego do udziału w długoterminowych projektach zapraszani będą uczestnicy spoza Krakowa (także z zagranicy).

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie promocji sztuki, animacji wydarzeń artystycznych i działań edukacyjnych (zarówno w ramach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jak i we współpracy z innymi instytucjami kultury w Polsce i za granicą), tworzymy przestrzeń, która stała się ważnym i stałym punktem na kulturalnej mapie Krakowa.MICHAŁ SROKA
MICHAŁ ZAWADA
FILIP RYBKOWSKI