FUNDACJA                                   


WYBRANE PROJEKTY:

CLOUDS
Frankfurt, listopad 2023

Wspólny bilateralny projekt Fundacji Galerii Piana i artist run space New Now ArtSpace z Frankfurtu.

Chmury, jako zjawisko atmosferyczne składające się z pary wodnej unoszącej się w powietrzu i przybierającej pierzaste kształty, mają ogromny potencjał pobudzania ludzkiej wyobraźni. Przez wieki chmury były wyrazem nieosiągalnej dla człowieka boskości i pewnego rodzaju wolności przejawiającej się w lekkości, z jaką chmury przemierzają troposferę. Oddziałuje na nie ich nieograniczona liczba k sts, forma o ogromnych rozmiarach, która wybucha z centrum lub przenika do jeszcze bardziej niezgłębionej formy. To tylko kilka stylistycznych migawek, które można przypisać charakterystyce chmur. Należy jednak zauważyć, że główną cechą chmur jest zasłanianie: przesłaniają słońce lub szczyty górskie.
W dzień pokrywają błękitne niebo, w nocy - migoczące gwiazdy. Czasem wydaje się, że zastygają w majestatycznym bezruchu,
nie zmieniając swojego kształtu - ale to tylko złudzenie. Przez cały czas jesteśmy świadomi ruchu i zmian, jakie zachodzą w każdej chmurze, w każdym obłoku. Dynamika chmur, zmiana pogody, przekształca obraz świata. Od niepamiętnych czasów jesteśmy zdani na łaskę lub niełaskę chmur, zmienność warunków atmosferycznych, które poprzez chmury kształtują warunki, w jakich jesteśmy przyzwyczajeni żyć. Śnieg, deszcz, złowieszczy grad, a gdy nie ma chmur, zmagamy się z upałem i suszą, czekając na odrobinę cienia i wody, która nadejdzie przez chmury. Gdy w chwili wytchnienia zechcemy im się przyjrzeć, okazuje się, że niełatwo jednoznacznie opisać ich kształt, formę, nawet to, co przypominają lub do czego są podobne. Chmury w swojej niejasnej formie wprowadzają subiektywne wątpliwości co do kształtu, który miał się zamanifestować lub wyłonić. Obraz, który chmura ze sobą niesie, który reprezentuje, jest obrazem enigmatycznym.

OUT OF SPACE 
Budapeszt, październik 2022

Wspólny bilateralny projekt Fundacji Galerii Piana z kolektywem  SKURC GROUP z Budapesztu

Przestrzenie prowadzone przez artystów powstają w szczelinach systemu instytucjonalnego: napędza je potrzeba dodania więcej koloru do sceny artystycznej, ponieważ horyzonty komercyjnych galerii są pełne ślepych zaułków, a z instytucji publicznych zrezygnowaliśmy już dawno temu. Wraz z narodzinami przestrzeni non-profit sztuka staje się zdecentralizowana, nowe głosy są słyszalne dzięki wewnętrznemu wsparciu małych społeczności.
Ale nawet jeśli te doświadczenia są uniwersalne, geograficznie odległe przestrzenie prowadzone przez artystów są bardzo różne. Służą tym samym celom w różny sposób, ponieważ muszą dostosować się do specyficznych warunków społecznych i ekonomicznych, które różnią się w zależności od kraju, miasta, a często nawet dzielnicy.

Wystawa Out of Space jest pierwszą częścią współpracy pomiędzy polską (Fundacja Galerii Piana) i węgierską (Skurc Group) przestrzenią zarządzaną przez artystów, łączącą ich różne doświadczenia i możliwości, ze świadomością, że ostateczny cel jest ten sam. Projekt, oparty na transferze informacji i wspólnym myśleniu, ma na celu zbliżenie do siebie małych społeczności, rozszerzając sieć wsparcia poza systemem instytucjonalnym.

Druga odsłona projektu odbędzie się w grudniu 2022 w Krakowie.

Artyści/tki:
Bencs Máté, Filip Rybkowski, Lázár Kristóf, Michal Sroka, Michal Zawada, Németh Dávid, Németh László,
Szalay Krisztina, Üveges Mónika


Kurator: Fülöp Tímea