FUNDACJA                                   


WYBRANE PROJEKTY:

OUT OF SPACE 
Budapeszt, październik 2022

Wspólny bilateralny projekt Fundacji Galerii Piana z kolektywem  SKURC GROUP z Budapesztu

Przestrzenie prowadzone przez artystów powstają w szczelinach systemu instytucjonalnego: napędza je potrzeba dodania więcej koloru do sceny artystycznej, ponieważ horyzonty komercyjnych galerii są pełne ślepych zaułków, a z instytucji publicznych zrezygnowaliśmy już dawno temu. Wraz z narodzinami przestrzeni non-profit sztuka staje się zdecentralizowana, nowe głosy są słyszalne dzięki wewnętrznemu wsparciu małych społeczności.
Ale nawet jeśli te doświadczenia są uniwersalne, geograficznie odległe przestrzenie prowadzone przez artystów są bardzo różne. Służą tym samym celom w różny sposób, ponieważ muszą dostosować się do specyficznych warunków społecznych i ekonomicznych, które różnią się w zależności od kraju, miasta, a często nawet dzielnicy.

Wystawa Out of Space jest pierwszą częścią współpracy pomiędzy polską (Fundacja Galerii Piana) i węgierską (Skurc Group) przestrzenią zarządzaną przez artystów, łączącą ich różne doświadczenia i możliwości, ze świadomością, że ostateczny cel jest ten sam. Projekt, oparty na transferze informacji i wspólnym myśleniu, ma na celu zbliżenie do siebie małych społeczności, rozszerzając sieć wsparcia poza systemem instytucjonalnym.

Druga odsłona projektu odbędzie się w grudniu 2022 w Krakowie.

Artyści/tki:
Bencs Máté, Filip Rybkowski, Lázár Kristóf, Michal Sroka, Michal Zawada, Németh Dávid, Németh László,
Szalay Krisztina, Üveges Mónika


Kurator: Fülöp Tímea