FUNDACJA                                   


Totalizator

                                   Kraków, 20.11- 20.12. 2021
ARTYSTA:

Dominik 

Stanisławski
               “Już za 3 złote kupisz zakład, dzięki któremu miliony mogą spaść ci z nieba”


Totalizator opowiada o rzeczywistości społecznej, której konstrukcja nieustannie narzuca reżym symbolicznych bądź finansowych zwycięstw, pozostających realnie poza zasięgiem zdecydowanej większości ludzi. Totalizator przypomina, iż anatomia rzeczywistości społecznej jest w dużej mierze wynikiem czynników losowych – wysoce nieporządanych i, jak loteria, niemożliwych do prognozowania. Wzorcowym przykładem wspólnotowej mechaniki tego typu jest Lotto – rzesze uczestników, spekulując osobistym powodzeniem w kolejnych edycjach gry, partycypują finansowo w sukcesie pojedynczego gracza, utrwalając w ten sposób schemat niedemokratycznej dystrybucji życiowego szczęścia.


                “Zachowaj kupon. To Twój jedyny dowód udziału w grzei podstawa do wypłaty                                 wygranej. Pilnuj go jak oka w głowie.”


Całkiem możliwe, że w sztuce wygląda to w ten sam sposób. Jeśli tak, artworld jawiłby się tutaj jako szklana bańka maszyny losującej, która w trakcie spektaklu nieustającego selekcjonowania wyławia fortunne obrazy.

                                            “Zostań członkiem Komisji Wymiany Ekspozycji Totalizatora”

Totalizator reaguje na tak zwaną obiektywną rzeczywistość. Cyklicznie zmieniająca się ekspozycja w Pianie jest wynikiem następujących po sobie oficjalnych losowań, nad którymi czuwa Komisja Gier i Zakładów, od 2006 roku zasiadająca poza wizją, przeprowadzanych trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 21:50. Z regularnością Lotto Piana z puli czterdziestu dziewięciu prezentować będzie kolejne sekwencje sześciu szczęśliwych obrazów, a nad prawidłowością przebiegu tej wymiany czuwać będzie powołująca się doraźnie Komisja Wymiany Ekspozycji Totalizatora.


Zapraszamy na losowania, do udziału w pracach Komisji Totalizatora oraz niezmiennie życzymy wysokich wygranych!