FUNDACJA                                   


Co jest nie tak z tym filmem?

                                   Kraków, 25.02 - 22.03.2022
ARTYSTA:

Szymon Kobylarz

  
Wystawę Szymona Kobylarza można traktować jak film, rozpisany na poszczególne sceny, dialogi i konkretnych aktorów. W pierwszej scenie główny bohater mógłby zadać sobie fundamentalne pytanie:

Czy jest coś o czym mam nie wiedzieć?

Od tego momentu zacznie metodycznie wydobywać na jaw ukrywaną przed nim prawdę na temat otaczającego świata. Spirala poszukiwań odpowiedzi zwiększa swój zasięg,
a demaskowanie kolejnych spisków dostarcza mu uzależniających endorfin wywołanych następną iluminacją. W finale zostaje postawiony przed największym sekretem:

Kto i dlaczego podsunął mi pierwsze pytanie?

Co jest nie tak z tym filmem? jest wystawą, w której Szymon Kobylarz wciąga odbiorcę w schemat logiki myślenia spiskowego. Manipuluje wyrwanymi z kontekstu elementami tworzącymi atmosferę tego typu narracji. Główną częścią scenograficznej realizacji jest ogień nie dający ciepła. Iluzja zbudowana na podstawie instrukcji DIY znalezionej w internecie zaprzecza pierwotnej, magicznej funkcji ogniska, pierwotnego miejsca przekazywania wiedzy o świecie, mitów. Analogicznie do funkcjonowania teorii spiskowych, daje nam iluzję wiedzy i poczucia kontroli.